» YAYINLARIMIZ

 

Mali Yönetim Mevzuatı
» Mali Yönetim Mevzuatı
 
Fiyatı : 15 TL
Açıklama
(587 Sayfa)
» Kitap Bilgisi
İÇİNDEKİLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.................................. 1
5436 Sayılı Kanunun 5018 Sayılı Kanuna İşlenmeyen Maddeleri ................... 79

Yönetmelikler
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ....................................... 101
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu
İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve
Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ............................................ 149
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım
Yapılması Hakkında Yönetmelik İlişkin Esas ve Usuller............................. 156
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik....................................... 159
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.......................168
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik................182
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik .............. 190
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik................................... 201
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik................ 216
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik............................................................ 222
Taşınır Mal Yönetmeliği ............................................................................... 239
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik .................................................. 269
İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ............................... 281
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ..... 293
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik .................................................................... 306
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.. 319
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik .............................................................. 332
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik .................. 339
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği.................. 371
Tebliğler Standartlar
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ...................... 379
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ...................................... 390
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) ............................. 399
Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No: 2 ................................ 408
2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5) ....... 412
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)................ 417
2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)................ 422
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:9)................. 425
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ........... 428
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2) ............ 435
Kamu İç Denetim Standartları ...................................................................... 440
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları................................................. 457
Genel Yazılar ............................................................................................... 461
Mahalli İdareler Mevzuatı
5393 Sayılı Belediye Kanunu......................................................................... 479
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu...................................................523
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ................................................................ 547
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu..................................................574
 


 

 

Derneğimiz yayınlarını veya mali kılavuz dergisini sipariş etmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız..

 

mukdersiparis@gmail.com

 

 

 

Öneri, görüş ve düşüncelerinizi, mevzuata ve uygulamaya ilişkin sorulanızı, bize iletmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız...

 

mukdersoru@gmail.com

 

 

 

 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys