» YAYINLARIMIZ

 

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi
» Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Devlet Muhasebesi
 
Fiyatı : 40 TL
Açıklama
Yazarlar:  GÜLŞEN Hamdi, HASTÜRK Mesut, KARAARSLAN Erkan, KERİMOĞLU Baki, KIZILKAYA Eyüp, KULAKSIZ Haydar,
Yayın Yılı: 2007 Temmuz
Yayın No: 23
Sayfa Sayısı: 815 Sayfa
» Kitap Bilgisi
Kitap Hakkında Bilgi: Kamu mali yönetim ve kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla yeniden düzenlenmiştir. Kanun, kapsama dahil kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde, elde edilen kamu kaynakları ve bu kaynaklarının nasıl kullanıldığının belirli bir sistem dahilinde raporlanması, mali saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun ortaya konmasında önem taşımaktadır.

Kanun kapsamına dahil olan bütün kamu idarelerinde devlet muhasebesinin genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standart ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi öngörülmektedir. Bilindiği üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmakta olan nakit esaslı muhasebe sistemi uygulamasının terk edilerek, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulamasına geçiş çalışmaları 1995 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bu çerçevede Kasım 2003 ayında yayımlanan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği  ile ülkemizde devlet muhasebesinde standartlar oluşturulması konusunda çok önemli bir atım atılmıştır. 2004 yılında yayınlanan Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği ile tahakkuk esaslı devlet muhasebesi uygulamasının ilk adımı atılmıştır.

5018 sayılı Kanunun tüm hükümleriyle yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe sistemi hazırlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği  ile yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri muhasebesinin de yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanmak üzere Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hazırlanmış ve 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sisteminin uygulanmasında devlet muhasebesi uygulamasını yürütenlerce referans kitabı olarak kullanılacağına inanılarak hazırlanmış bir kitaptır.

Kitabın hazırlanmasında tahakkuk esaslı devlet muhasebesi konusunda açıklamalara yer verilmiş, hesap planında yer alan hesap tanımları ile hesaplara ilişkin işlemler açıklanmış ve hesaba ilişkin örnek uygulamalar yapılmıştır.
 


 

 

Derneğimiz yayınlarını veya mali kılavuz dergisini sipariş etmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız..

 

mukdersiparis@gmail.com

 

 

 

Öneri, görüş ve düşüncelerinizi, mevzuata ve uygulamaya ilişkin sorulanızı, bize iletmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız...

 

mukdersoru@gmail.com

 

 

 

 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys