» YAYINLARIMIZ

 

4.000 Soruda Muhasebe Yetkililiği Mali Hizmetler Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Kitabı
» 4.000 Soruda Muhasebe Yetkililiği Mali Hizmetler Uzmanlığı Sınavlarına Hazırlık Kitabı
 
Fiyatı : 25 TL
Açıklama
Yayınevi : Muhasebat Kontrolörleri
Yazar : H. BAYRAM ÇOLAK
Kağıt - Kapak : Kitap Kağıdı - Karton Kapak
Baskı Sayısı : 1
Basım Tarihi : 2007 / A
Basım Yeri : Ankara
ISBN : 978-9944-5944-8-8 (9789944594488)
Sayfa Sayısı : 864
» Kitap Bilgisi
Bilindiği üzere, Türk mali yönetim sisteminde bir reform niteliğinde olan, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetimini ve kontrol sistemini öngören, Devlet tanımı içerisinde yer alan genel bütçe, özel bütçe, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının tabi oldukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10.12.2003 tarihinde TBMM�nde kabul edilmiş ve kabulünden sonra da kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştır.

5018 sayılı Kanunla mevcut mali yönetim sisteminin değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulması amaçlanmış, bütçe kapsamı genişletilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını tam olarak kullanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bütçe uygulama ve hazırlama sürecinde ve denetiminde strateji ve performans sistemi ile etkinlik artırılmaya, mali yönden şeffaflık sağlanmaya, hesap verebilir yönetim anlayışına uygun mekanizmalar oluşturulmaya, harcama sürecinde yetki, sorumluluk ve görev dengesi ve etkin bir iç kontrol sistemi kurulmaya çalışılmıştır.

Diğer taraftan anılan Kanunun kabulüyle birlikte kamuda memur olarak çalışan personelin strateji birimlerinde mali hizmetler uzmanı olarak istihdamının önü de açılmıştır. İlki 2006 yılında yapılan sınavdan sonra son olarak 5018 sayılı Kanuna yapılan geçici madde 17 ile birlikte yine bir defaya daha mahsusu olmak üzere 31/10/2007 tarihini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine veya Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve yerleştirme sonucuna göre mali hizmetler uzmanı atanacağı hükme bağlanmıştır.

Mali hizmetler uzmanlarına ilave olarak 5018 sayılı Kanun ile birlikte, muhasebe yetkililerinin (sayman) görev, yetki ve sorumlulukları ile atanmasında da birtakım yeni şartlar getirilmiştir. Saymanların yetki ve sorumluluklarında önemli sayılabilecek derecede kayıplar getiren Yasa, diğer taraftan saymanların atanmasında ciddi sayılabilecek birtakım ön şartlar öngörmektedir. Kanunla muhasebe yetkilisi olmak için sertifika alma şartı ilk defa getirilmiştir. Söz konusu sertifika ile birlikte muhasebe yetkililerinin genel yönetim kapsamında yer alan idarelerde görev almalarının da önü açılmıştır.

Özellikle mahalli idarelerde görev yapan muhasebe yetkilileri için yakın gelecekte yapılacak olan sertifika sınavı ile mali hizmetler uzmanlığı sınavı başta olmak üzere muhasebe yetkililiği, müdür yardımcılığı, şeflik gibi sınava girecek personele yardımcı olmak üzere hazırlanan bu çalışmada, konular ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir. Kitap hazırlanırken mümkün olduğu kadarıyla adayların diğer kaynaklara başvurmadan soruların tamamına cevap verecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilmiştir.

Kitabın bu anlamda, alanında en önemli kaynak kitaplardan biri olduğu düşünülmektedir.
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
BÖLÜM I
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Sorular-1
Sorular-2
Sorular-3
Sorular-4
Kanun Metni
BÖLÜM II
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Sorular-1
Sorular-2
BÖLÜM III
-4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu
Sorular-1
Sorular-2
BÖLÜM IV
-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Sorular ..
BÖLÜM V
-6245 sayılı Harcırah Kanunu
Sorular ..
BÖLÜM VI
-Taşınır Mal Yönetmeliği
Sorular

BÖLÜM VII

- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Sorular


BÖLÜM VIII

- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Sorular-1
Sorular-2
Sorular-3
Sorular-4
Sorular-5
Sorular-6
Genel Yönetim Muhasebesi


BÖLÜM IX

-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Sorular-1
Sorular-2
Sorular-3


BÖLÜM X

-Deneme Sınavları
Genel Deneme Sınavı.
5018 sayılı Kanun Deneme Sınavı..
657 sayılı Kanun Deneme Sınavı.
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Deneme Sınavı.


BÖLÜM XI

-Önceki Sınavlara Ait Sorular
2006 yılı Mali Hizmetler Sınav Soruları..
Devlet Muhasebe Uzmanlığına Geçiş Soruları .
Muhasebe Uzmanlığı Seminer Sonrası Sınav Soruları..
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Uzmanlık Sınav
Soruları..
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Raportörlük
Sınav Soruları.
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Şeflik Sınav
Soruları..
Muhasebat Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları
Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkez Şefliği Sınav Soruları
Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşra Şefliği Sınav Soruları.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Sınav Soruları..
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Müdür Yardımcılığı Sınav

Soruları..
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Şeflik Sınav Soruları
Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Sınav Soruları.
Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınav Soruları..
Personel Genel Müdürlüğü Uzmanlık Sınav Soruları
Personel Genel Müdürlüğü Merkez Şefliği Sınav Soruları.
Personel Genel Müdürlüğü Taşra Şefliği Sınav Soruları .
Personel Genel Müdürlüğü Memurluk Sınav Soruları..
 
 


 

 

Derneğimiz yayınlarını veya mali kılavuz dergisini sipariş etmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız..

 

mukdersiparis@gmail.com

 

 

 

Öneri, görüş ve düşüncelerinizi, mevzuata ve uygulamaya ilişkin sorulanızı, bize iletmek için aşağıdaki mail adresini kullanınız...

 

mukdersoru@gmail.com

 

 

 

 

AÇIKLAMA:
(*) Kitap Satışı :Kitap satış bedeli, ilgili banka hesabına yatırıldıktan sonra derneğimizce gerekli kontroller yapılacak ve siparişler belirtilen adreslere gönderilecektir. Sipariş gönderme (kargo ücreti) derneğimize aittir.

 

 

-Kitap siparişleriniz MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ MALİ KILAVUZ DERGİSİ adına;


Dernek Hesap Numaraları,

Hesap Adı: Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Posta Çeki Hesabı

No

1002434

Vakıfbank Merkez/Ankara Şb.(184)
Hesap No : 00158007290384640

IBAN

TR37 0001 5001 5800 7290 3846 40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Diğer Yayınlarımız
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys