» MEVZUAT KANUNLARI

 

 

KANUNLAR
1050 - Genel Muhasebe Kanunu
832 - Sayıştay Kanunu
4483 - Memurlar ve Diğer Kamu G. Yargılanması H.K.
2886 - Devlet İhale Kanunu (Eski)
657 - Devlet Memurları Kanunu
6245 - Harcıhan Kanunu
4734 - Kamu İhale Kanunu
4735 - Kamu İhale sözleşmeleri Kanunu
4760 - Özel Tüketim Vergisi Kanunu
4749 - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkkında Kanun
5018 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5027 - 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu
5028 - 2002 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu
5029 - 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu
5030 - 2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu
5035 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5070 - Elektronik İmza Kanunu
5072 - Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
 

 
 

 

 
 
Duyurular
Meslektaşlarımızdan Muhasebat Eski Kontrolörü Murat ADIYAMAN, TRT Satın Alma Daire Başkanı olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Meslektaşlarımızdan Muhasebat E. Kontrolörü M. Kemalettin MASATLI'nın ikinci çocuğu dünyaya gelmiştir. Meslektaşımızı ve ailesini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı bir ömür dileriz.
Meslektaşlarımızdan Muhasebat E. Kontrolörü Cemil KILIÇ'ın (İstanbul) çocuğu dünyaya gelmiştir. Meslektaşımızı ve ailesini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı bir ömür dileriz.
Meslektaşlarımızdan Muhasebat Eski Kontrolörü Pınar DİZDAR GÜNEŞ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Maliye Bakanlığı Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Meslektaşlarımızdan Muhasebat Eski Kontrolörü Enver GENÇ, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na Daire Başkanı olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Röportajlar
Geçersiz ana kategori kodu. [2]
Yayınlar
Açıklamalı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2015)
Açıklamalı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2015)
Mali Kılavuz
Mali Kılavuz Dergisinin 76. sayısı (Nisan-Haziran) çıkmıştır.
Mali Kılavuz Dergisinin 76. sayısı (Nisan-Haziran) çıkmıştır.
@
RSS
NFL Jerseys NFL Jerseys NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Wholesale Jerseys